Nokian Vihreät

Yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta

Nokian Vihreät

on vihreiden paikallisyhdistys, joka toimii aktiivisesti sivistyksen, kulttuurin, pehmeiden arvojen, ja ympäristön puolesta.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme aloitteita, joiden tavoite on tasa-arvoinen, esteetön sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunki. Vihreät arvot kulkevat sujuvasti mukana kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Yhdistyksemme kokoontuu kuukausittain hallituksen johdolla. Näissä kaikille avoimissa kokouksissa kuulemme kaupunkilaisten mielipiteitä, keskustelemme asioista laajasti ja muodostamme yhdessä näkemyksiä ja suunnitelmia tavoitteidemme edistämiseksi.

Vihreissä kaikki mielipiteet ovat sallittuja ja toisten kunnioitus itsestäänselvyys. Meillä ei ole ryhmäkuria, mutta sitäkin enemmän tilaa keskustelulle. Yhdessä tekemisen meininki on kova. Jäsenmäärämme kasvaakin mukavasti, tuoden joukkoomme jatkuvasti lisää asiantuntemusta eri ikäryhmien ja ammattialojen asioista.

Tule mukaan tuomaan oma asiantuntemuksesi kasvavaan joukkoomme! Olet tervetullut vihreäksi aktiiviksi tai vaikkapa vain kannatusjäseneksi. Parhaat päätökset syntyvät lopulta vain yhteistyöllä ja erilaisia ihmisiä kuuntelemalla.

Nokian vihreiden puheenjohtajana toimii Antti Tomminen.

Uutisia

Koulutus tukemaan tasa-arvoa

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Suomalaisen koulutuksen tasa-arvoisuuden kehittyminen ovat paljosta velkaa Canthin elämäntyölle. Canthin huomio kiinnittyi ennen kaikkea naisten ja tyttöjen koulutusmahdollisuuksiin, jotka olivat huomattavasti miehiä ja poikia...

lue lisää

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Hyvää naistenpäivää! Haluan edistää naisten oikeuksia, mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta. Siksi laadukas varhaiskasvatus ja koulutus pitää olla kaikkien perusoikeus, joten subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa....

lue lisää

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista

VIHREÄT SOSIAALISESSA MEDIASSA

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!