Yhteiskuntaamme piiloutuu edelleen monenlaisia vähemmistöjen oikeuksia loukkaavia ja rajoittavia valtarakenteita. Näiden ratkomiseksi meillä riittää vielä paljon työtä, jotta voisimme saavuttaa yhdenvertaisen yhteiskunnan. Esimerkiksi viime viikkoina Suomessa on käyty vilkasta keskustelua Suomen alkuperäiskansan saamelaisten oikeuksista.

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta romanien kansallispäivänä ja muutama kunta on tämän käytännön aloittanut, esimerkiksi Seinäjoki liputtaa romanien omalla lipulla. Moni kunta on jo ottanut käytännöksi sateenkaariliputuksen.

Vähemmistöjen liputtamisen mahdollistaminen tukee Nokian kaupungin strategian painopistettä hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen. Kaupungin hyvinvointiohjelman yhtenä painoalueena on kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen tarjoamalla siihen matalan kynnyksen mahdollisuuksia.

Oikeus liputtaa kotikunnan keskeisellä liputuspaikalla tekee näkyväksi Nokian vähemmistöt ja vahvistaa kaikkien nokialaisten osallisuuden tunnetta sekä hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta. Liputus vähentää myös syrjinnän pelkoa ja turvattomuutta. Vähemmistöliput antavat Nokiasta kuvan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen työskentelevänä kaupunkina.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran saiko kaupunkilaisten yhteisenä olohuoneena olisi mielekäs paikka liputukselle. Liputus tapahtuisi ennalta sovittuna aikana ja lippu tulisi toimittaa kaupungintalolle ennakkoon. Lipun nostamisesta ja laskemisesta huolehtisi kaupungin työntekijä.NOKIAN KAUPUNKI 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Nokian kaupunki mahdollistaa vähemmistöille liputtamisen kaupungin salossa juhlapäivinään.

Kaisa Räsänen

Niina Melkko

Minna Kallioharju

Kirsi Pelvola

Antti Tomminen

Matti Haapala

Anne-Maarit Selinummi

Teresa Kvick

Hannele Kuusela

Anneli Lehtonen

Merja Techtolin

Anne Nyman