Viimeisimmän Kunta10-tutkimuksen valossa Nokian työhyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan; johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamisen sekä osaamisen varmistamisen eteen tehty kehitystyö on tuottanut tulosta. 

Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläketilastot kertovat kuteinkin edelleen karua kieltä: mielenterveyden ongelmien osuus jatkaa kasvuaan. Myös moneen somaattiseen sairastamiseen kytkeytyy mielenterveysongelmia. Mielenterveyden haasteisiin liittyy edelleen paljon stigmoja eikä mielenterveysasioista puhuminen ole vielä luontevaa työpaikoilla. 

Meidän tulee vastata fokusoidummin psyykkiseen työhyvinvoinnin haasteisiin ennaltaehkäisevällä ja työyhteisöllisellä tasolla. Näin voimme taittaa mielenterveyden ongelmiin liittyvien kustannusten kasvun. Nokia on jo perustellusti, josko jälkijunassa, vahvistanut työterveyshuollon mielenterveyspalveluita henkilöstölleen. Työyhteisötason ennaltaehkäisevillä toimilla voimme tulevaisuudessa vähentää myös näistä aiheutuvia kuluja. Esitämme Nokian kaupungille tavoitteellisempaa, jäsentyneempää ja sitoutuneempaa tarttumista mielenterveysnäkökulmaan. Valmiita työkaluja tarjoavat esim: – STM:n Työelämän mielenterveysohjelma (https://stm.fi/tyoelaman-mielenterveysohjelma) tai – Mielenturvaa-verkosto (https://mielenturvaa.fi). 

Hankkeiden myötä voidaan edistää mielenhyvinvointia edistäviä toimintamalleja kaikilla kaupungin työpaikoilla. Mallien tavoitteena on ennaltaehkäistä uupumusta ja löytää tapoja lisätä ja vahvistaa varhaisen puuttumisen keinoja. Työkulttuuriin vaikuttamiseksi mallit tarjoavat konkreettisia tekoja mielenterveyshaasteen selättämiseksi osana jokapäiväistä arkea. 

Edelleen keskeistä on, että hankkeiden työkaluista löytyy myös mittareita seurantatiedon keräämistä ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia varten. 

Nokialla 20.3.2023 Kaisa Räsänen ja Nokian vihreä valtuustoryhmä