Kaisa Räsänen 12.12.2022

Hyvät kaupunginvaltuutetut, kaupunginjohtaja, nuorisovaltuuston edustaja, virkamiehet ja arvoisat nokialaiset,

Istumme tällä kertaa historiallisessa talousarviokokouksessa. Vuoden vaihtuessa sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Nokian vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää jokaista hyvinvointialueelle siirtyvää työntekijää antamastaan panoksesta nokialaisten hyvinvoinnin eteen.

Sote uudistus on vihdoinkin viety maaliin. Nokialle on nousemassa uusi upea hyvinvointikeskus, jossa tulevaisuudessakin tarjotaan lähipalveluita meille kaikille. Mutta meidän täytyy muistaa, että kuntalaisten hyvinvointi on paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-palvelut ovat vain osa siitä ihmisten jokapäiväisestä elämästä, jossa hyvinvointi syntyy.

Kunta luo hyvinvoivalle kuntalaiselle puitteet itsensä toteuttamiselle ja hyvälle elämälle. Tiedämme, että osa kuntalaisista käyttää tarjottuja palveluita enemmän, osa vähemmän, mutta jo niiden olemassaolo ja mahdollisuus niiden käyttämiseen on jokaiselle kuntalaiselle tärkeää. Palveluiden laadusta ja saatavuudesta meidän on täällä Nokialla pidettävä kiinni.

Tulevaisuuden kunnan tehtävissä korostuu koulutus ja osaaminen. Hyvin resurssoitu varhaiskasvatus ja koulutus ovat merkittävä panostus osaamiseen ja hyvinvointiin. Samalla ohjaamme kokonaisia ikäluokkia kestävään elämään aina lapsuudesta aikuisuuteen. Kestäviä elämäntapoja edistetään myös kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilla.

Sivistyspalvelut ovatkin yhteisiä hyvän arjen palveluita, joilla edistetään asukkaiden osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja sitä kautta kuntamme elinvoimaa. Sivistyspalveluihin laajasti resursoimalla voimme ennalta ehkäistä myös niitä lieveilmiöitä nuorten osalta, joista olemme saaneet lukea lehdistä. Vihreä valtuustoryhmä toivookin tulevaisuuden Nokian näyttäytyvän sivistyksen ja kasvatuksen esimerkkikuntana.

Kunnan tehtävänä on turvata asukkailleen ja tuleville sukupolville terveellinen, turvallinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö. Vihreä valtuustoryhmä on iloinen, että Nokialle valmistuu tässä kokouksessakin esillä oleva ilmastotiekartta täydentämään jo aikaisemmin valmistunutta luonnon monimuotoisuusohjelmaa. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että Nokia on liittynyt Hinku-hiilineutraalikuntaverkostoon ja jotta täyttäisimme näiden kuntien ilmastotyölle asetetut tavoitteet, tulevaisuuden Nokian ilmastotyön täytyy olla huomattavasti kunnianhimoisempaa. Kestävät ratkaisut auttavat meitä kohti hiilinoutrauliutta ja tuovat hyvinvointia pitkällä tähtäimellä ja kestävästi.

Nokian kasvaessa ja kehittyessä Nokian on myös pidettävä kiinni omaleimaisuudestaan. Mielenkiintoinen asuinympäristö on kerroksellinen, mutta omaleimainen ja laadukas. Kunnianhimoinen kaavoitus ja laatuperusteinen tontinluovutus luovat mahdollisuuksia rakentaa uutta ja omaleimaista. Vihreät toivovat, että Nokialle laadittaisiin tulevaisuudessa kulttuuriympäristöohjelma, jotta osaisimme nähdä kuntamme omaleimaiset piirteet ja huomioida ne rakentaessamme uutta.

Kun nokialaisista kysytään mitä he arvostavat kotikunnassaan. Nousee lähiluonto hyvin usein esille. Nokian kasvaessa meidän on huomioitava lähiluonto ja sen antamat mahdollisuudet kuntalaisten hyvinvoinnille. Kaavoituksessa on tunnisteva kuntalaisille merkittävät lähimetsät, ulkoilureitit ja huomioitava suunnittelussa viherrakentaminen. Kaupunkivihreä on osa laadukasta ja viihtyisää asuinympäristöä.

Nokian kaupunki palkittiin kuluneena vuonna Pirkanmaan yrittäjämyönteisimpänä kuntana. Nokia on onnistunut huomioimaan yrittäjien toiveet ja luomaan keinoja löytää vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välillä. Vilkas yrityselämä näkyy meille kuntalaisille palveluina, mutta myös hyvänä työllisyytenä.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää nokialaisia, jotka ovat aktiivisesti pitäneet luottamushenkilöihin yhteyttä. Haluamme myös kiittää virkamiehiä ja kunnan työntekijöitä heidän tekemästään työstä. Kiitämme myös kaikkia valtuutettuja ja luottamushenkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Hyvää ja lempeää joulun odotusta kaikille.