Julkaistu Aamulehdessä 11.11.2020

Elämme keskellä ilmastokriisiä, jonka pahimmat vaikutukset pystytään vielä torjumaan, mutta se vaatii toimintaa. Ilmastotoimien suunnittelu sekä organisointi ovat pääasiassa yhteiskunnan vastuulla, ja kunnilla on tässä tärkeä rooli.

Nokia on vuonna 2019 liittynyt Hinku-kuntien joukkoon ja näin ollen sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Nokialla on poliittista tahtoa tehdä ilmastotoimia, tästä on osoituksena myös Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027 -kaupunkistrategia, joka on yksimielisesti hyväksytty valtuustossa.

Ensi vuoden talousarvio, joka on kaupunginvaltuuston käsittelyssä joulukuussa, on ilmastokriisin torjunnan kannalta kokonaisuudessaan vaatimaton ja monella toimialalla toimet painottuvat digitaalisten työ- ja oppimisympäristöjen lisäämiseen. Suunnitelmassa todetaan, että seuraavina vuosina jatketaan kaupungin ilmastotiekartan laadintaa ja aloitetaan sen toimeenpano. Tiekartta tuo toivottavasti laajempia keinovalikoimia käyttöön.

Ongelma on myös siinä, että kaupungin ilmastotyö, suunnitellut tavoitteet tai jo toteutetut toimet eivät välity kaupunkilaisille.

Nokialla voitaisiin ottaa mallia Joensuusta, Pohjois-Karjalassa sijaitsevasta noin 76 000 asukkaan kaupungista, joka on liittynyt Hinku-verkostoon joitakin vuosia Nokiaa aiemmin. Joensuun tavoite olla hiilineutraali 2025 on yksi Suomen kunnianhimoisimpia.

Tavoitteeseen päästäkseen kaupunki on luonut Ilmastokumppanuusmallin, jonka tavoitteena on synnyttää yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välille. Kaupunkilaiset tunnistavat ilmastokumppanina toimivan yrityksen tai yhteisön Teemme ilmastotyötä -logosta.

Joensuun kaupunki viestii ilmastotyöstään useissa kanavissa. Kaupungin verkkosivuilta löytyy esimerkiksi viikon välein päivittyvä kaupungin kasvihuonepäästöjen tilanne ja käytännön vinkkejä, miten asukkaat voivat ottaa ilmaston huomioon arjessaan. Kaupunki on avannut myös Climate Joensuu -sivuston, joka kokoaa yhteen alueella tehdyt ilmastoteot ja toimii tietopankkina.

Voisimme ottaa oppia kaupungeista, jotka ovat meitä edellä ilmastotyössä siinä, että työstä on syytä olla ylpeä ja tuoda sitä esille. Ilmastotyöstä viestiminen sisältyy myös kriteereihin, joihin Hinku-kunnat ovat sitoutuneet. Toinen opetus meille voisi olla, että vaikuttavaa ilmastotyötä ei tehdä yksin.

Nokialle on luontevaa tehdä yhteystyötä Tampereen kaupunkiseudun ja Hiilineutraali Pirkanmaa -hankkeen kanssa, mitä on jo tehtykin, mutta työhön tulee sitouttaa jo alkuvaiheessa mukaan paikallisia kumppaneita ja yhteistyötahoja.

Minna Kallioharju ja Hanna-Leena Kuisma

Kirjoittajat ovat vihreiden kuntavaaliehdokkaita Nokialla.