VIHREÄT VASTUSTAVAT
KESKUSPUHDISTAMOA
Kansanäänestystä ehdotetaan

Emme kannata keskuspuhdistamoa, todetaan juuri valmistuneessa Nokian vihreiden vaaliohjelmassa.Vihreät katsovat, että hajautettu vesihuolto takaa paremmin vesihuollon toimivuuden mahdollisissa häiriötilanteissa. Siksi vihreät liputtavat oman puhdistamon kehittämisen puolesta ja kannattavat vesihuoltoyhteistyötä Hämeenkyrön kanssa.
-Kullaanvuoren puhdistamon typenpoiston vaatimien rakennustöiden yhteydessä kannattaa tehdä Hämeenkyrön jätekuorman käsittelyn vaatimat investoinnit, sanoo
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Leo Lähde.- Myöhemmin mukaan voisi tulla myös Ikaalinen, mikäli niin hyväksi katsotaan. Hämeenkyrön mukana ollessa 8000 nokialaista saisi pohjavedestä tuotettua talousvettä.
-Keskuspuhdistamokysymys on nokialaisittain niin keskeinen, että neuvoa antava kansanäänestys olisi paikallaan, pohtii Nokian vihreiden puheenjohtaja Topi-Jussi Majanlahti. –Esimerkiksi Hämeenkyrössä se toteutettiin jätteenpolttolaitoskiistan yhteydessä.Keskuspuhdistamokysymys on kansalaisvaikuttamisen kohteena vähintään yhtä merkittävä.
Useimmiten kansanäänestystä on käytetty kuntaliitoksia pohdittaessa,mutta mikään ei estä sen käyttämistä muissakin kuntalaisille tärkeissä asioissa. Äänestystä voi vaatia 5 prosenttia kuntalaisista, ja valtuuston on välittömästi päätettävä, järjestetäänkö äänestys, mikäli riittävä määrä kuntalaisia sitä vaatii.
-Vihreän vaalilupauksen nimellä kulkeva lähiajan ohjelma on valmistunut nokialaisten palautteen ja ehdokkaiden käsittelyn pohjalta, kertoo Majanlahti. Tämän jälkeen laaditaan seuraavan vaalikauden toimintasuunnitelma. Vaalilupaus löytyy osoitteesta www.nokianvihreat.com.
Vihreillä on tällä hetkellä 34 ehdokasta, tavoitteeksi on asetettu 40.

Lisätietoja:
Topi-Jussi Majanlahti 045-6730806
Leo Lähde 050-3014355