Nokialla on paljon nuoria vailla tarvitsemaansa tukea ja apua. Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat jatkaneet kasvuaan vuosi vuodelta ja kuluvana vuonna tahti on näyttänyt erityisen hurjalta. Puhumattakaan tämän syksyn synkistä ja surullisista uutisotsikoista. 

Nokialla päihteidenkäytössä näkyy samankaltainen polarisaatio kuin muussakin yhteiskunnassa: täysraittiiden nuorten määrä kasvaa ja alkoholinkäyttö vähenee, mutta samalla tutkimuksissa näkyy laajentunut huumeiden käyttö. Nuorten hyvinvoinnissa on näkyvillä paljon myönteisiä kehityskulkuja, mutta huonosti voivien lasten ja nuorten ongelmat ovat yhä vakavampia.

Nokian henkilöstömitoitus niin nuoristyössä, opiskeluhuollossa kuin lastensuojelussa on likimain suositusten mukainen. Resurssi on jo useiden vuosien ajan täystyöllistetty, mutta erityisesti alkaneena syksynä. Lisätyövoima ei todellakaan olisi pahitteeksi. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä on siis kasvanut, mutta lisäksi meillä on käsillä uusi ongelma: lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkoja ei ole saatu täytettyä ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Parempi palkka lähikunnissa on vienyt tekijät viroista, joita muutenkin on vaikea täyttää. Vajaamiehityksen vuoksi lastensuojeluilmoitustilanteet kyllä selvitetään, mutta tuki jää ohueksi ja harvajaksoiseksi: tukitoimet laimenevat resurssipulassa seurantaluontoisiksi ja vaikeammat tilanteet vievät tuen lievemmiltä. Ongelmien tulee ensin pahentua, että niihin saa apua. 

Jo vuosien ajan niin lastensuojelua kuin kouluväkeä on kuormittunut nuorten mielenterveyspalveluiden tilanne: hoidon alkamista joutuu odottamaan jo yli puoli vuotta. Näitä nuoria kannatellaan kouluilla ja tämä on pois työntekijöiden perustehtävästä. Opettajien, opiskeluhuollon ja kotiväen ulottumattomiin katoavista itsetuhoisista ja päihteisiin hukkuvista nuorista tehdään lastensuojeluilmoituksia, kun hoitoon ei pääse.

Oman tulppansa muodostaa TAYS:n psykiatria: Nokian perhekeskuksessa on hoidettu jo pitkään nuoria, joiden ongelmat edellyttävät moniammatillista ja erikoissairaanhoidon osaamista. Lisäksi vakavammat ongelmat vaativat myös enemmän aikaa. Toisaalta on tunnetusti myös halvempaa mutta myös tarkoituksenmukaisempaa hoitaa nämä nuoret Nokialla kuin TAYS:ssa: nuorten tukiverkostot ovat Nokialla. Lisätyövoimaa kaivataan nyt akuutimmin nimenomaan perhekeskukseen. Kun nuorten ongelmat eivät mutkistu ja vaikeudu hoitoon pääsyä odotellessa, myös muut työntekijät voisivat keskittyä perustehtäväänsä: opettamiseen, ennaltaehkäisyyn tai varhaiseen tukeen.

Valtuutetun aloiteoikeudella vihreä valtuustoryhmä esittää ensinnäkin, että perhekeskuksen resurssitarve selvitetään, jotta lasten ja nuorten hoitoon pääsy nopeutuu ja hoidon laajuus ja laatu saadaan riittävälle tasolle. Toisekseen esitämme, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien syyt selvitetään ja tehdään esimerkiksi seutukunnallinen palkkavertailu. Toivomme, että selvitykset tehdään ennen talousarviokäsittelyä, jotta mahdolliset toimenpiteet ehtivät vuoden 2021 talousarviokäsittelyyn.

Nokialla on syytä uskoa parempaan: rohkeat satsaukset terveisiin kiinteistöihin ja viimeisimpänä esimerkiksi koronatestauskapasiteettiin ovat olleet omiaan lisäämään Nokian vetovoimaa. Taloutta on elvytetty roimasti ylimääräisellä rahoituksella ja kouluille on jo myönnetty korona-avustusta. Voimme olla ylpeitä jo tehdyistä toimista lasten ja nuorten hyväksi, mutta apuamme kaipaa nyt myös yhä kasvava hyvin heikossa tilanteessa olevien lasten ja nuorten joukko. Toivomme, että yllämainituilla toimilla saisimme lisää vakautta perhekeskukseen ja tukea sinne, missä tällä hetkellä sitä eniten kaivataan. Emmehän halua menettää yhtäkään nokialaista nuorta! 

 

Nokialla 7.9.2020 Kaisa Räsänen, valtuustoryhmän pj. ja Nokian vihreä valtuustoryhmä