9.6.2008

Teknisen lautakunnan(tekla) käsittelyssä on kolme kertaa tehty vihreä vahvistus kaupungin lausuntoehdotukseen, kahdesti Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan (vaihe I v.2004 , vaihe II v.2006) ja lisäksi lausuntoon keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta(yva) vuonna 2007. Vihreät näkemykset ovat tulleet hyväksytyiksi myös kaupunginhallituksen lopulliseen lausuntoon, osittain tosin äänestyksen tuloksena. Seuraavassa käydään läpi lausuntojen muotoutumista vihreiden näkemysten kannalta. Vesihuollon kehittämisen ykkösvaiheen lausuntoon ehdotin Melon voimalaitoksen läheisen sijoituspaikan poistamista ja uusien paikkavaihtoehtojen etsimistä.Tällöin vaihtoehtoja oli kolme: Nokian Melon lisäksi Tampereen Raholan-Kalkunvuoren alue ja Pirkkalan lentokentän pohjoispuoli. Lisäksi esitin kolmannen purkupaikan, Siuronkosken alapuolisen,siirtoa kauemmas Kuloveteen. Tätä tosin vihreä kh-jäsen vastusti hävinneessä äänestyksessä, ja molemmat esitykseni tulivat kaupunginhallituksen lausuntoon. Myös Pirkanmaan vihreät maakuntakaavalausunnossaan edellyttivät useampien sijoitusvaihtoehtojen tutkimista. Lopullisessa kaavassahan ei asiaan otettu kantaa asian keskeneräisyyden takia.

Vuonna 2006 suunnitelman kakkosvaiheessa oli Nokialle sijoitettu kaksi paikkaa:Melon lisäksi uutena Koukkujärvi, Tampereen Sarankulma ja Pirkkalan entinen sijoitusvaihtoehto. Lautakunnassa hyväksyttiin ehdotuksestani Melon poistamisen ja uusien paikkavaihtoehtojen etsimisen lisäksi lause:” Jatkosuunnittelussa tulee edelleen Nokian osalta tutkia hajautetun tai osittain hajautetun vaihtoehdon ratkaisumahdollisuudet keskitetyn alueellisen puhdistamon rinnalla jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa.” Kaupunginjohtaja ehdotti omassa lausuntoehdotuksessaan keskitettyyn kalliopuhdistamoon sitoutumista eikä ottanut kantaa jätevesien johtamiseen. Hallitus äänesti kuitenkin teklan päätöksen kaupungin lausunnoksi. Kokoomus olisi halunnut jo nimetä Koukkujärven puhdistamopaikaksi. Myös vihreiden kh-edustaja oli kaupunginjohtajan ja kokoomuksen keskitetyn ja Koukkujärven kannalla eli näkemyksemme ovat hajonneet päätöksentekomatkalla.

Päättäessään osallistua keskuspuhdistamon yleissuunnitteluun kaupunki edellytti, että purkuputken vieminen mereen asti ja vaikutusalueen kuntien osallistuminen hankkeeseen selvitetään. Tämän johdosta esitin yva-ohjelmasta annettavaan lausuntoon seuraavaa lisäystä:” Nokian kaupunki edellyttää, että yva-selvitys saadaan valmiiksi ennen kaupungin päätöksentekoa hankkeeseen osallistumisesta. Tämä koskee myös mereen asti johtavan purkuputkivaihtoehdon edellyttämää yva-selvitystä.” Lisäksi lisättiin Vihnusjärveä käsittelevään kohtaan seuraava lisäys:…”joten Vihnusjärven asema kaupungin vedenhankintapaikkana on turvattava kaikissa olosuhteissa.” Kaupunginhallitus hyväksyi teklan päätöksen kaupungin lausunnoksi, nyt äänestämättä. Meritunnelista Tampereen Vesi on teettänyt diplomityön tasoisen selvityksen. Siinä linjaus on tehty Porin tien varteen lyhyintä reittiä asumattomien seutujen halki eli on pudotettu mahdollisuus Kokemäenjoen varren kunnilta liittyä verkostoon. Kannattamatonta,MOT!

Tämä on siis jo tapahtunutta, kuten sekin, että kansalaiskuuleminen on yva-selvityksen aloittamisesta on pidetty Nokian lukiolla, samoin yhteisöjen ja järjestöjen kuuleminen tavalla, josta Nokian Uutiset toukokuussa kertoi. Yva-selvityksen valmistumisen jälkeen tapahtuu kuntalaisinformaatio Nokian lukiolla(?),samoin kaupunki tulee antamaan siitä lausuntonsa.Nähtäväksi jää, tarvitaanko siinä vaiheessa vihreää kädenjälkeä kaupungin näkemyksen muotoutumisessa.

Kirjoitettu 9.6.2008

Leo Lähde
teknisen lautakunnan vpj.