VALTUUTETTU MARJATTA AINASOJAN (Vihr.) JA 23 MUUN VALTUUTETUN ALLEKIRJOITTAMA VALTUUSTOALOITE LAUTAKUNTIEN JÄSENTEN JA VALTUUTETTUJEN KUMMITOIMINNASTA

”Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, että niin lautakuntien jäsenistä kuin valtuutetuistakin valittaisiin eri yksiköihin ”kummit”, jotka sitten voisivat toimia yhdyshenkilöinä yksiköiden ja lautakuntien ja valtuuston välillä.

Esimerkiksi kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet voisivat jakaa päiväkodit ja koulut ryhmiin ja valita ryhmälle kummin, joka sitten voisi osallistua vaikkapa vanhempainiltoihin tai muuhun toimintaan.  Kummi voisi siten välittää tietoa yksikön toiminnasta lautakuntaan/valtuustoon sekä lautakunnan/valtuuston näkemyksistä yksikköön. Myös yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa voisi kuulua kummin tehtäviin.

Toivottavasti kaikki lautakunnat, joiden toimenkuvaan kummitoiminta sopii, kokeilisivat toimintaa vielä tällä valtuustokaudella.”

14.6.2010