Perusturvalautakunnan ja valtuutettujen tietoon on saatettu vakava ongelma Nokian terveyskeskuksessa: lääkäreiden ja hoitajien uupuminen resurssien riittämättömyydestä johtuen. Kaupungin väkiluvun kasvaessa hoitohenkilöstön määrä on jäänyt jälkeen.

Valtuustoaloitteena esitämme hoitaja-lääkäri –työparimallin käyttöönottoa Nokian terveyskeskuksessa .  Järjestelmä aiheuttaisi aluksia lisäkustannuksia organisaatiomuutoksien johdosta, mutta pitkällä aikavälillä se tuottaisi merkittäviä kustannussäästöjä, potilastyytyväisyyden  paranemista ja henkilökunnan jaksavuuden kohenemista.

Perusterveydenhuollon toteutetuissa kehittämishankkeissa olennaisena on ollut hoitaja-lääkäri –työparimallin  käyttöönotto. Tampereella sijaitseva Omapihlaja on noussut esimerkiksi mallin toimivuudesta. Pilottihanke on käynnistetty vuonna 2007 kaupungin yhtenä terveysasemana. Toteutuksesta on vastannut yksityinen yritys. Lähtökohtana on potilaan listautuminen tietylle työparille, jonka potilas saa itse valita.

Esimerkkimallissa hoitajien rooli on keskeinen. Potilas soittaa aina ensin omalle hoitajalleen, joka arvioi hoidon tarpeen. Jos puheluissa on ruuhkaa  ja puhelin on varattu,potilas voi jättää viestin vastaajaan ja riippuen asian kiireellisyydestä omahoitaja vastaa heti vapauduttuaan tai myöhemmin saman päivänä,viimeistään seuraavana aamuna.  Potilaan ei tarvitse soittaa kuin yhden ainoan kerran.

Koska potilaat ovat pääsääntöisesti tutttuja,omahoitaja osaa arvioida, tarvitseeko potilas lääkärille viiden minuutin vai puolen tunnin ajan vai riittääkö, että hän tulee vain hoitajan puheille, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden.

Malliesimerkin väestövastuu on noin 2800 asukasta, kun se yleisesti on 1700-2300/terveyskeskuslääkäri. Tilastojen mukaan esimerkkialueen väestövastuuseen kuuluvat ovat iäkkäämpiä ja sairaampia kuin tamperelaiset keskimäärin. Potilaita hoidetaan selkeästi siis enemmän ja he ovat olleet tyytyväisiä hoitoon ja palveluun. Myös hoitohenkilöstö on kokenut mallin hyvin toimivaksi.

Ehdotamme, että perusturvakeskuksessa selvitetään pikaisesti hoitaja-lääkäri –työparimallin toteuttamismahdollisuudet osana perusturvan rakenteellista uudistusprosessia.

Nokialla 15.8.2011