Rakennusalalla lisääntynyt harmaa talous heikentää oleellisesti rehellisten yrittäjien ja yhteisöjen mahdollisuuksia palvelutarjonnassa sekä lisää niiden ja palkansaajien verotaakkaa.
Kuntien mahdollisuuksia torjua harmaata taloutta omilla toimillaan tukee Suomen Kuntaliitto, joka on syyskuussa 2006 allekirjoittanut 16 muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä.
Kuntaliitto on allekirjoittanut maaliskuussa 2010 työmarkkinajärjestöjen kanssa kannanoton harmaan talouden torjumiseksi ja työvoiman väärinkäytön estämiseksi.
Siinä muistutetaan yrityksiä ja yhteisöjä tilaajavastuulain mukaisesta velvollisuudesta selvittää käyttämänsä työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen taustat sekä työsuhteen ehdot.

Valtuustoaloitteena esitämme,
– että Nokian kaupungin urakoissa noudatetaan Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeita
-että kaupunkimme urakoissa noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta harmaan talouden ehkäisemisestä
-ja että kaupunkimme urakoissa otetaan käyttöön ketjuvastuu. Rakennushankkeissa
kunta tilaajana edellyttää aina tilaajavastuulain mukaisten tietojen antamista koko alihankintaketjun osalta, ei ainoastaan pääurakoitsijalta. Urakoitsijoilta edellytetään myös aina veroselvitystä Rakennusliton ehdotusten mukaisesti.

Nokialla 1.11.2010

Vihreä valtuustoryhmä
Ainasoja Marjatta, Forssèn Anitta, Järvinen Minna, Pulakka Jukka, Leo Lähde, Ilona Raitakari