Hyvää naistenpäivää!

Haluan edistää naisten oikeuksia, mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta. Siksi laadukas varhaiskasvatus ja koulutus pitää olla kaikkien perusoikeus, joten subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lukutaito on keskeinen vaikuttava tekijä naisten asemaan yhteiskunnassa. Siksi koulutus on keskeinen tekijä kohti tasa-arvoa.

Naisten tasa-arvo on myös hyvinvointikysymys. Tasa-arvoa tarvitaan koulutuksessa, työelämässä, terveydenhuollossa sekä myös kulttuurin ja urheilun piirissä. Siksi perusteettomat palkkaerot on poistettava ja kiinnitettävä huomiota naisvaltaisten alojen palkkaukseen. Siksi nuorilla pitäisi olla oikeus maksuttomaan ehkäisyyn. Siksi naisten osuutta urheilujohdossa pitäisi lisätä ja seksuaaliseen häirintään puuttua voimakkaammin.

Naisiin kohdistuvan väkivallan on loputtava. Siksi toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi pitää lisätä esimerkiksi lainsäädännöllä ja turvakotien määrän lisäämisellä sekä saavutettavuudella. Naiset ja tytöt tarvitsevat erityisesti kehitysapua. Siksi Suomen tulee sitoutua Euroopan unionin tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin.

Suomen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Siksi tasa-arvotyön pitää olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja siihen pitää olla resursseja.

Piila Paalanen, Eduskuntavaaliehdokas, Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtaja