(Leo Lähteen mielipidekirjoitus kuntauudistuksesta,julkaistu Nokian Uutisissa 5.9.2012)

Mielestäni Nokialle sopii mainiosti vihreiden viimeaikaiset linjaukset kuntauudistuksen tiimoilta. Oriveden kesäpäivillä elokuun lopulla puhunut puheenjohtaja Ville Niinistö painotti, että vihreille kärkenä ovat päätöksenteon avoimuus ja kuntalaisten ymmärtäminen palveltavina asiakkaina, joita on aidosti kuunneltava eikä kohdeltava hankalina palvelukohteina. Kokoomusvetoisessa kuntauudistuksessa lähidemokratian kehittäminen on hännänhuippuna, johon ryhdyttäisiin vasta kuntarakenteiden ratkettua. Vihreille marssijärjestys on päinvastainen, Niinistö painotti.

Erityisen mieluisaa oli kuulla puheenjohtajamme näkemys siitä, että ajateltujen suurten aluemetropolien, jollaisia Tampereen ja Turun kohdalla ajetaan, sijaan vihreät liputtavat vaaleilla valittavien seutuvaltuustojen puolesta. Koska seutuyhteistyöllä on Tampereen kaupunkiseudulla maan parhaat tähänastiset näytöt, tämä olisi mielestäni luonteva jatko kehitykselle, jossa säilytettäisiin kunnallinen itsehallinto ja samanaikaisesti syvennettäisiin seudullista yhteenkuuluvuutta niillä sektoreilla, joissa sille on onnistumisen edellytykset.

Seutuvaltuusto ei tietenkään ole mikään yksiselitteinen ratkaisu, koska sen toteuttamisen tiellä on myös ongelmia. Byrokratian lisääntymisen pelko on niistä yksi, olkoonkin, että vaaleilla valittavan valtuuston demokratiataso ja läpinäkyvyys lyövät menen tullen seudulliset ja maakunnalliset kuntayhtymät. Päätösvallan rajanveto kuntatasoon on selvitettävä, samoin rahoitus. Budjettivallaton seutuvaltuusto olisi turhan panttina. Myöskään rajankäynti maakuntavaltuuston kanssa ei olisi ongelmatonta.

Kun Nokia on ministeriölle vastauksessaan kuntauudistustarpeista korostanut toimimista itsenäisenä jatkossakin kaupunkiseudun yhteistyön lisäämistä korostaen, seutuvaltuusto olisi näkemykseni mukaan linjakas ratkaisu tältäkin näkökannalta.

Leo Lähde (vihr.)
kaupunginvaltuutettu