Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa valtuustoaloitteena, että Nokian kaupunki laatii vuoteen 2020 suuntaavan kaupungin keskustan kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman.

Edellinen, silloisen Maa ja Vesi Oy:n laatima keskustan kehittämissuunnitelma ei johtanut juurikaan konkreettisiin tuloksiin. Myöskään Teknillisen Korkeakoulun (nyk. Tekninen Yliopisto) taholla tekeillä ollut diplomityö ei ole valmistunut. Lisäksi viime vuosikymmenellä on laadittu harjoitustyönä joitakin ”villejä” ideoita Nokian keskustan kohentamiseksi. Ydinkeskustan yleiskaavamuutoksen yhteydessä laadittiin liikennesuunnitelma ilman laajempaa yleistarkastelua.

2000-luvun alussa oli koolla myös kaupungin ja sidosryhmien, mm. yrittäjien, työryhmä, joka pohti keskustan tulevaisuutta. Mikään näistä ei ole johtanut myönteisiin jatkotoimiin.

Vuoteen 2020 ulottuva suunnitelma tulee tehdä ulkopuolisin voimin kaupungin kaavoitusyksikön rajallisten resurssien vuoksi. Suunnitelma tulee laatia maanomistusoloista riippumatta, koska kaupungin omistamaa maapohjaa keskustassa on niukasti.

Suunnitelman toteuttamista seuraamaan tulee perustaa työryhmä, joka visioi laajapohjaisesti( kaupunki, seurakunta, yrittäjät, kuntalaiset) keskustan tulevaisuutta ja varsinkin Prisman rakentumisen jälkeistä kaupunkikuvaa kirkon, Hinttalan museon, urheilu- ja virkistysalueiden ja Vihnuksen ympäristössä.