Katsaus vihreiden aloitteisiin 2006-07 ja jäljet talousarvioon 2007 ja 2008

Vuoden 2008 talousarvioon saimme jälkemme kahtaalle: Siuron koulun liikuntasalin suunnitelurahan( Liikuntatila oli virkamiesvalmistelussa päätetty jättää kokonaan rakentamatta). Omaishoidon tukea saimme lisätyksi sekä alle että yli 65-vuotialle. Lisäksi saimme tekstiosaan lauselman, joka pyrkii takaamaan sen, että suunnitelmakaudella (vuoteen 2010) saadaan kaikki oikeutetut tuen piiriin. Koska meillä omaishoitotukiasiat ovat kahden tulosalueen asioita, valtuusto hyväksyi esityksemme omaishoitoasioiden siirtämisen tutkimisen samalle tulosalueelle. Valtuusto kuitenkin on päättänyt pitää tilanteen ennallaan selvityksen jälkeen.

Vuosi sitten saimme lisätyksi yhden luokkatilan rakentamisen rahat Alhoniityn koululle, kun raha oli vedetty valmisteluvaiheessa yli. Merkittävämpi oli vanhainkodin ja terveyskeskuksen henkilöstölisäyksiä velvoittava esityksemme vuoteen 2010 mennessä päästä laaditun laitoshoidon mitoituksen mukaiselle tavoitetasolle. Käytännössä valtuusto antoi siunauksen merkittäville resurssilisäyksille, mikä toteutuikin ainakin seuraavana vuonna.

Nokia oli ensimmäisten joukossa, kun allekirjoitettiin kauppa- ja teollisuusministeriön ja kuntien välinen energiasopimus. Osallistuminen perustui vihreiden tekemään aloitteeseen energiapoliittisesta ohjelmasta. Käsittelyyn sulautettiin myös aloitteemme Kuntaliiton ilmastokampanjaan liittymisestä ja oman ilmastostrategian laatimisesta.

Valmistelun alla ovat ainakin aloitteet kaupungin varastoalueen yleisilmeen kohentamiseksi(vuodelta 2006)ja oman päivähoitoryhmän perustamiseksi allergisille ja astmaisille lapsille(vuodelta 2005).

Valtuutetuille pidettiin ennen vuoden 2007 budjettikokousta informaatiotilaisuus
vihreiden tekemän aloitteen johdosta.Aloite kaupunkisuunnittelutoimikunnan perustamisesta ei johtanut tulokseen, ei myöskään ehdotus valtuutettujen tekemien aloitteiden listaamista kaupungin kotisivuilla.

Laadittu 5.6.2008
Leo Lähde
valtuustoryhmän pj.