Vihreä valtuustoryhmä on Nokialla valtuuston kokouksessa 28.1.2008 tehnyt aloitteen Naulonvuoren louhinnan estämiseksi. Samasta asiasta on netissä liikkeellä kansalaisadressi (www.adressit.com/naulonvuori)