Antti Tommisen mielipidekirjoitus Nokian Uutisissa 8.2.

Nimimerkki Tuumari pohti 4.2. lehdessä vuokratonttien merkitystä nokialaisille rakentajille ja yrittäjille. Aihe on tärkeä Nokian kehityksen kannalta rahoitusmielessä ja monipuolisen tonttitarjonnan turvaamiseksi. Omakotirakentajille ei vuokratontteja ole tarjottu vuosikausiin, yrittäjillä asiat ovat paremmin.

Monelle rakentajalle mahdollisuus tontin vuokraamiseen olisi tervetullut vaihtoehto. Kalliin rakentamisen aikana lainat kasvavat monille liian suuriksi ilman kallista tonttiakin.

Tontin vuokraaminen tuo kaupungin kassaan myymiseen verrattuna tasaisemman ja helposti ennustettavan rahavirran kymmenien vuosien ajan. Myytävistä tonteista saatava rahoitus on kertaluonteista ja vaikeasti ennustettavaa. Vuokra lasketaan siten, että myyntihintaa vastaava summa saadaan kasaan vuokrina 20 vuodessa. Tonttien vuokra-aika on ollut 60 vuotta ja vuokran suuruus on sidottu indeksiin.

Kaavoittajankin näkökulmasta tontin vuokraaminen olisi kannattavaa. Kaavoitettaville alueille on ostettu jatkuvasti maata sekä isoilta toimijoilta että yksityisiltä. Samaan aikaan uusien asuinalueiden maita myydään pois tontti kerrallaan. Vaikka uusien alueiden isommat kaavamuutokset tulevat vastaan vasta pitkällä tulevaisuudessa, olisi asia kuitenkin hyvä huomioida tonttipolitiikassa.

Isoissa kaupungeissa pyritään jatkuvasti määrätietoisesti lisäämään kaupungin omistaman maan määrää infrarakentamisen helpottamiseksi. Täällä ison kaupungin kyljessä infraa rakennetaan vähemmän ja pienemmässä mittakaavassa, mutta vanhoilla asuinalueilla esimerkiksi kouluille ja päiväkodeille soveltuvien tonttien määrä ei silti päätä huimaa.

Ratkaisuksi voisi tarjota ”normaalilta” asuinalueelta molempia vaihtoehtoja, eli rakentaja voisi itse valita vuokraako vai ostaako tontin kiinteään hintaan. Toinen vaihtoehto olisi tietyn tonttimäärän vuokraaminen. Infran kannalta tärkeiltä paikoilta, kuten keskustasta, liikenneväylien varsilta ja kehittyviltä jo rakennetuilta asuinalueilta, ei mielestäni maata kannata myydä.

Antti Tomminen