Vihreä (väli)tilinpäätös
valtuustokaudelta 2004-08

Kolmihenkinen vihreä valtuustoryhmä on tehnyt valtuustokaudella joukon merkittäviä avauksia, jotka ovat johtaneet konkreettisiin ratkaisuihin kuntalaisten parhaaksi. Valtuustoon päätettäväksi tulevat vielä ainakin Naulonvuoren suojelua tarkoittavan maakaupan hyväksyminen ,josta teimme aloitteen samanaikaisesti demareiden kanssa. Myös uusi päiväkoti saa allergialasten ryhmän aloitteestamme.

Merkittävin saavutus tulee olemaan Nokia-lisän käyttöönotto, johon myös vasemmistoliitto on vihdoin ilmoittanut sitoutuvansa. Vuosia kestänyt oikeiston ja vasemmiston välinen, aika ideologispohjainen vääntö näyttää laukeavan vihreiden kesäkuussa tekemään aloitteeseen kotihoidon tuen Nokia-lisän kokeilun aloittamisesta. Lisän yksityiskohdat ratkaistaneen budjettineuvottelussa joulukuussa, mutta demarit eivät voi enää estää hankkeen toteutumista. Aloitteen takana olivat myös kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatti.
Samat ryhmät jättivät myös kaupunginhallitukselle kirjallisen kyselyn samasta aihepiiristä. Ensimmäisen kerran Nokia-lisästä on aloitteen tehnyt vihreiden Anneli Lehto.

Vihreät ovat nostaneet näyttävästi esille perusturvan riittämättömän budjetoinnin kuluneella valtuustokaudella. Niinpä elokuussa valtuusto vihreiden esityksestä palautti perusturvalautakunnalle lisätalousarvioon 405 000 euroa, jotka hallitus oli karsinut virkamiesjohdon ehdotuksesta.
Tämän vuoden budjettiin vihreät olivat mukana vaatimassa korotusta omaishoidon tukiin, mikä toteutuikin. Lisäksi kirjattiin vihreiden vaatimus siitä,että 2010 mennessä tehdään riittävät omaishoidon tuen korotukset,jotta päästään siihen, että kaikille laitoshoidon korvaaville omaishoitajille tuki taataan.
Vuonna 2006 marraskuussa hyväksyttiin vihreiden vaatimus, että vuoden 2009 loppuun mennessä Vihnuskodin ja terveyskeskuksen henkilöstölisäyksissä pitää päästä hoitotason selvän korottamiseen. Mikäli nyt ehdotetut resurssilisäykset hyväksytään, päästään terveyskeskuksessa osasto 1:ssä tasolle 0,7/asiakas ja 2:ssa 0,8/asiakas. Sen sijaan Vihnuskodin surkea kunto ja vesivahingot remonttitarpeineen ja ratkaisun puuttuminen, laajennetaanko nykyiselle paikalle vai tehdäänkö uusi, ovat siirtäneet henkilöstöratkaisujen riittävää määrittelyä.

Koulupuolella vihreät ovat puolustaneet Siuron koulun liikuntatilan rakentamista. Saimme tälle vuodelle suunnittelurahan ja valvomme, että investointiraha sisältyy tulevaan budjettikirjaan. Vuodelle 2007 Alhonniityn koulu sai 20000 euroa lisäluokkatilan rakentamiseen vihreiden esityksestä.