Valtuustoaloitteena esitän, että kaupunginhallitus selvittäisi, onko yleiskaavavalmistelussa syytä siirtyä samanlaiseen valmisteluun kuin asemakaavojen kohdalla, ts. yleiskaavaesitys tulisi teknisen lautakunnan ehdotuksena kaupunginhallituksen kautta valtuustolle.

Nykytilanteessa, missä yleiskaavoituksesta vastaa kaupunginhallitus, voidaan nähdä seuraavia ongelmia:

-luottamushenkilöiden osallistuminen yleiskaavakeskusteluun jää vähäisemmaksi, kun tekninen lautakunta on vain lausunnonantajana

-teknisen lautakunnan lausuntoa valmistelevat samat viranhaltijat, jotka laativat yleiskaavan kaupunginhallitukselle

-yleiskaava on perustana asemakaavoitukselle, mutta nykytilanteessa tekninen lautakunta pystyy lausunnonantajana hyvin vähän perehtymään yleiskaavan usein hyvin pitkälliseen valmisteluprosessiin, saati sen valmistelun sisältöön, vaikka on asemakaavoista valmisteluvastuussa

Nokialla 29.10.2012

Leo Lähde/vihreä valtuustoryhmä

Valtuustoaloitteena esitän, että kaupunginhallitus selvittäisi, onko yleiskaavavalmistelussa syytä siirtyä samanlaiseen valmisteluun kuin asemakaavojen kohdalla, ts. yleiskaavaesitys tulisi teknisen lautakunnan ehdotuksena kaupunginhallituksen kautta valtuustolle.

Nykytilanteessa, missä yleiskaavoituksesta vastaa kaupunginhallitus, voidaan nähdä seuraavia ongelmia:

-luottamushenkilöiden osallistuminen yleiskaavakeskusteluun jää vähäisemmaksi, kun tekninen lautakunta on vain lausunnonantajana

-teknisen lautakunnan lausuntoa valmistelevat samat viranhaltijat, jotka laativat yleiskaavan kaupunginhallitukselle

-yleiskaava on perustana asemakaavoitukselle, mutta nykytilanteessa tekninen lautakunta pystyy lausunnonantajana hyvin vähän perehtymään yleiskaavan usein hyvin pitkälliseen valmisteluprosessiin, saati sen valmistelun sisältöön, vaikka on asemakaavoista valmisteluvastuussa

Nokialla 29.10.2012

Leo Lähde/vihreä valtuustoryhmä