Nokian kaupungin imagoa ollaan nostamassa urheilulliseksi kunnaksi, lastenparlamentissa viime keväänä tuli esille toivomus liikunnallisista välitunneista. Siihen ei tällä hetkellä ole edellytyksiä, sillä koulujen pihat ei ole rakennettu riittävän liikunnallisiksi. Toivottiin myös että sisätiloissakin voisi harjoittaa liikuntaa välituntisin ja olisi edes yksi liikunnallinen välitunti päivässä.

Tällaisia kokeiluja on ollut muutamassa kunnassa hyvällä menestyksellä. Nämä toiminnalliset välitunnit ovat tuoneet hyviä tuloksia: mm. ilkivallan ja käytöshäiriöiden loppuminen, opettajien suhde oppilaisiin on huomattavasti parantunut, sillä välituntivalvojat ja muutamat opettajat ovat olleet esim. pelaamassa sählyä oppilaiden kanssa ja oppilaiden kiinnostus liikuntaan on huomattavasti lisääntynyt.

Valtuustoaloitteena ehdotamme, että tekninen-, koulu-, sekä vapaa-aikakeskus tekisivät poikkitoiminnallista yhteistyötä ja alkaisivat kehittää eri kouluille mahdollisuutta liikunnalliseen välituntiin niin ulko- kuin sisätiloissakin ja että oppilaita kuunneltaisiin niiden suunnittelu- sekä toteutusvaiheessa. Pohjana voisi käyttää nyt Nokialla toistaiseksi toimivaa Lasten ja nuorten liikehankkeen kokemuksia.

Nokialla 1.10.2012