Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme, että Nokialla asioiden valmistelussa siirryttäisiin päätösten vaikuttavuuden arviointiin niin asiakkaiden ja asukkaiden, henkilöstön, organisaation, johtamisen ja talouden näkökulmasta.

Ratkaisua etsitään kuvaamalla erilaisia päätösvaihtoehtoja ja tarkastelemalla kunkin
vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.

Esimerkiksi vaihtoehto 0 tarkoittaisi sitä, että toiminta säilyy ennallaan, vaihtoehto 1 sitä, että toimintaan lisätään resursseja ja vaihtoehto 2 sitä, että panostusta kyseiseen toimintaan vähennetään.

Luottamushenkilöiden näkökulmasta hyötyinä olisivat luottamuksen lisääntyminen päättäjiin, tiedon lisääntyminen ja paremmat mahdollisuudet punnita päätösten vaikutuksia sekä mahdollisuus arvioida strategisten tavoitteiden toteutumista.

Vaikutusten arviointi antaisi myös laajemman näkökulman päätettävästä asiasta, seurausvaikutuksista sekä olisi kokonaisvaltaisempaa. Esimerkiksi palveluiden kustannukset ovat usein tiedossa, mutta edistämisen säästöt harvoin näkyvissä.

Nokialla 1.10.2012

Marjatta Ainasoja Anitta Forssen