Valtuustoaloite kotihoidon tuen Nokia-lisän aloittamiseksi

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä on käytössä joka kolmannessa kunnassa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksaa noin kuudennes Manner-Suomen kunnista,mm. Tampereella aiotaan aloittaa maksaminen ensi vuoden alusta. Kuntalisän määrä vaihtelee 67 eurosta 252 euroon,ja sitä maksetaan lähinnä alle 3-vuotiaista lapsista. Keskimääräinen tilastollinen suuruus perhettä kohti on noin 136 euroa/kk.

Nokia-lisää on käsitelty aiemmin valtuustossa joko aloitteiden tai budjettikäsittelyn yhteydessä, mutta tuloksetta. Koska kaupunkiimme muuttaa jatkuvasti runsaasti lapsiperheitä ja koska päiväkoti-investointeja näkyy tarvittavan jatkossa pitkään päiväkoti/vuosi, on syytä ottaa uudestaan pohdittavksi Nokia-lisän käytön kokeilu yhtenä keinona vähentää päivähoitojonopaineita.

Ehdotamme,että kaupunki aloittaa ensi vuoden alusta 3-vuotisen kokeilun Nokia-lisän käyttöönotosta. Kuntalisän suuruuden määrääminen ja muut ehdot tulee lautakunnan valmistella siten, että kokeilu olisi päätettävissä seuraavassa budjettikokouksessa. Lähes kaikki kotihoitoa tukevat kunnat ovat asettaneet joitakin ehtoja kuntalisän maksamiselle. Kolme neljästä kunnasta edellyttää, että vanhempi hoitaa lasta itse.Yli puolet kunnista edellyttää, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona.

Tällä hetkellä esimerkiksi Tervasuon alueelta lapsia kuljetetaan hoitoon ympäri Nokiaa eikä tilanne juurikaan helpotu syksyllä. Viime kevään hoitopaikkajonossa on huomattavan paljon alle 3-vuotiaita,esim.v.2007 syntyneitä lapsia. Nokia-lisä antaisi perheille mahdollisuuden miettiä vaihtoehtoa hoitaa pieniä lapsia kotona. Jos myös sisarusten päivähoito-oikeutta rajattaisiin ja tarjottaisiin leikkikerhoja vaihtoehtoiseksi sosiaaliseksi verkostoksi,se myös vapauttaisi päivähoitopaikkoja työssäkäyvien vanhempien lapsille.

Vihreän valtuustoryhmän aloitteen allekirjoittivat myös kokoomuksen, keskustan ja kristillisdemokraattien valtuutetut