Valtuustoaloite kehitysvammahuollon neuvottelukunnaksi

Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkautuessa ja kehitysvammaisten erityishuoltopalvelujen siirtyessä 1.1.2009 perusturvakeskuksen organisaatioon Lähipalvelujen tulosalueelle on huolehdittava siitä, että nykyiset toiminnat eivät hallinnollisen muutoksen seurauksena missään tapauksessa huonone.

Valtuustolle päätöksen yhteydessä jaetussa perusturvan lisäselvityksessä todetaan: ” Kaiken kaikkiaan kehitysvammahuollon uudella järjestelyllä ei periaatteessa pitäisi olla vaikutusta kehitysvammahuollon kustannuksiin, ellei tapahdu toiminnallisia muutoksia, laajennuksia tai supistuksia tai asiakasmäärien muutoksia.”

Hempankaaren, Ryhmäkodin ja Kahvimyllyn toiminnan turvaamisessa ja kehittämisessä tulee kuulla myös henkilöstöä ja asiakkaita. Tämän toteuttamiseksi ehdotamme, että perustetaan erillinen kehitysvammahuollon johtokunta, johon kuuluu Lähipalvelujen tulosalueen, perusturvalautakunnan, kuntayhtymältä siirtyvän henkilöstön, asiakkaiden, omaisten sekä tukiyhdistyksen edustus.

Nokialla 20.10.2008