Valtuustoaloite

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyisi tarvittaviin toimiin, jotta Harjuniittyyn suunnitellun keskuskeittiön rakentaminen voidaan aloittaa jo tänä syksynä. Teknisesti tämä on mahdollista,koska niin päiväkodin, keskuskeittiön kuin alakoulun suunnitelmat valmistuvat elokuun puolivälissä. Rahoitus, arviolta 1,25 milj. euroa,voidaan toteuttaa siirtämällä Vanhainkodin uudisrakennus –momentilta tarvittavat varat. Perusteluina esitämme seuraavaa: -keskitetyn ruokatuotannon kiistattomat edut tulevat nopeammin toteutetuiksi -keskuskeittiön valmistuminen vie puolisen vuotta, minkä jälkeen on mahdollista välittömästi jatkaa Harjuniityn päiväkotityömaalla taloussuunnitelman mukaisesti -edelleen Harjuniityn alakoulun rakennustyöt on mahdollista rytmittää heti perään. Harjuniityn koulun tarve vuodelle 2012 on todettu kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan edustajien muodostamassa investointiryhmässä.

Nokialla 14.6.2010

Leo Lähde ( ja seitsemän muuta valtuutettua)