Arvoisa kaupunginjohtaja, virkamiehet ja kanssavaltuutetut!Vuosi 2020 on ollut varsin poikkeuksellinen. Olemme ensimmäistä kertaa kohdanneet maailmanlaajuisen pandemia, joka on vaikuttanut niin ihmisten arkeen kuin kuntien toimintaan. Korona on haastanut kuntien talouden ja työntekijät ennennäkemättömällä tavalla. Me vihreät haluamme kiittää jokaista Nokian kaupungin työntekijää, jotka ovat jaksaneet tehdä töitä poikkeusolosuhteissa.

Taloudellisesti katsottuna vuosi on ollut kunnille monella tapaa haastava. Keväällä koettu valmiuslain käyttöönotto ja sen tuomat kustannukset näyttivät kuntasektorin silmin tarkasteltuina todella huolestuttavilta. Kuitenkin valtion vastaantuleminen valtionosuuksia nostamalla on ollut ainutlaatuista ja tämä on tuonut helpotusta myös Nokialle. Nämä korotetut valtionosuudet ja Nokian saama harkinnanvarainen 1,3miljoonan lisäraha puskee Nokian talouden ylijäämäiseksi niin kuluvana vuonna, mutta mahdollisesti myös tulevana toimintavuotena. Tämä ei kuitenkaan poista tulevien vuosien haasteita, sillä suuret tilainvestoinnit rasittavat vielä tämänkin jälkeen Nokian taloutta.

Vaikka me päättäjät puhumme paljon talouden haasteista, on Nokialla syytä myös iloon. Nokian vetovoima on ilahduttavaa ja muuttovoitto on merkittävää valtakunnallisestikin tarkasteltuna. Muitakin positiivisia signaaleja on; kaupungin tonteilla on kysyntää, ECO3 alue rakentuu ja keskustassa tapahtuu merkittävää uudisrakentamista. Lisäksi kuntalaiset ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä saamiinsa palveluihin; etenkin opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta. Myös uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on löytänyt paikkansa kuntalaisten keskuudessa.

Uudet terveet tilat ja pian rakentuva hyvinvointikeskus antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme. Nyt käsittelyssä oleva talousarvio sisältää monia positiivisia asioita. Meitä vihreitä ilahduttaa ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä perhetyötä vahvistetaan – tavoitteena on lisätä varhaisen ja matalankynnyksen palveluita, joilla voidaan parhaimmillaan säästyä kalliilta ja inhimillisesti ajateltuna raskailta ratkaisuilta. Uskomme tämän kehityssuunnan olevan oikea ja tuovan hyvinvointia, joka näkyy kuntamme taloudessa viiveellä. Mutta ennenkaikkea näiden toimien merkitys on suuri nuorille ja perheille, joita toivottavasti pystymme jatkossa tukemaan oikea-aikaisemmin.

Taloudellisesti haastavassa tilanteessa emme kuitenkaan voi pysähtyä katsomaan kunnan tilannetta vain muutaman vuoden aikajänteellä tai ainoastaan lukujen valossa. Meidän on edelleen uskallettava panostaa enneltaehkäiseviin ja kuntalaisten hyvinvointia edistäviin palveluihin. Nämä eivät varsinaisesti tuota kunnalle taloudellista hyvää suorilla verotuloilla tai maksuilla. Näiden panostusten vaikutukset näkyvät omasta kunnostaan huolehtivina kuntalaisina tai liikunnan ilona. Me vihreät toivomme edelleen, että satsaisimme liikuntapaikkoihin, luontopolkuihin ja siihen, että uskallamme katsoa toimintaa ja sen vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Nyt tehdyt säästöt saattavat olla tulevaisuuden kulueriä.

Keväällä nokialaisissa kouluissa ja monissa palveluyksiköissä tehtiin digiloikka vain muutaman päivän varoajalla. Etäopetus sujui erinomaisesti ja henkilökunta teki lujasti töitä mahdollistaakseen laadukkaan opetuksen poikkeusoloissa huolimatta. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että poikkeuksellinen tilanne näkyi perheissä ja oppimistuloksissa. Tilannetta on korjattu mahdollisuuksien mukaan ja edelleen työ jatkuu. Koulutus ja kasvatus on satsaus tulevaisuuteen, se on ollut Suomen hyvinvoinnin ja kasvun mahdollistaja – ja on sitä myös tulevaisuudessa. Me vihreät haluamme edelleen pitää kiinni opetuksen ja kasvatuksen resursseista, jotta myös tulevaisuudessa voimme rakentaa yhteiskuntaa osaamisen ja koulutuksen varaan. Nokian varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kustannukset ovat seutukunnallisessa vertailussa lähes halvinta – voimmeko siis enää leikata?

Nokia on saanut valtakunnallista ja kansainvälistäkin huomiota kiertotalouteen keskittyvällä yritysalueella. Edelleenkin haluamme olla mukana rakentamassa tätä toimintaa ja kehittämässä mahdollisuuksia uusille yrityksille. Nokia on mukana yksi Hinku-kunnista ja on tätä kautta sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennyksiin. Toivomme, että jatkossa tämä sitoumus näkyy avoimemmin ja selkeämmin päätöksen teossa, jotta voimme ylpeänä todeta olevamme yksinedelläkävijöistä.

Lopuksi haluamme kiittää kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja kaikkia kunnan työntekijöitä. Te olette tehneet upeaa työtä poikkeusoloissa ja vaikka tilanne on jatkunut pitkään, emme missään kohtaa ole väsyneet. Vihreät kiittää myös kaikkia valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä, yhdessä olemme enemmän!

Kaisa Räsänen, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja