Nokian Vihreiden mielipidekirjoitus 20.2.2013 Nokian Uutisissa:

Kaupunginjohtajamallin sijasta Nokialla pitää Vihreiden mielestä tutkia siirtymistä pormestarimalliin. Pormestarimalli oli Nokian vihreiden vaaliohjelmassa jo vuoden 2008 kuntavaaleissa.

Pormestarijärjestelmän avulla saavutetaan monia hyötyjä perinteiseen kuntajohtajamalliin verrattuna: pormestaripuolue valitaan kuntalaisten toimesta neljän vuoden välein. Tällä tavalla kuntalaisten ääni ja mielipiteet saadaan otettua aikaisempaa paremmin huomioon. Jos naama ja toimintatavat eivät miellytä, vaihdetaan seuraavissa vaaleissa äänestyskohdetta.

Samaan tapaan myös valtuusto voi tarvittaessa puuttua pormestarin toimintaan nelivuotiskauden aikana vaikka hänet vaihtamalla Pirkkalan tapaan.

Määräajoin valittavalta pormestarilla on varmasti erilainen paine hoitaa työtehtävänsä, kuin virassa istuvalla kaupunginjohtajalla. Pormestari olisi Nokialla täysipäiväinen ja voisi keskittyä vain poliittisen tehtävänsä hoitamiseen. Ongelmatapauksissa ei tarvitse maksaa johtajasopimuksen edellyttämiä erorahoja.

Piilopoliittisen kuntajohtajamallin sijaan pormestarilla olisi aina jonkin puolueen jäsenkirja. Lehtien sivuilla ja keskustelupalstoilla ei tarvitsisi, ainakaan nykyisissä määrin, käydä huhupuheisiin ja mielipiteisiin pohjautuvaa keskustelua siitä kuka savustaa ketäkin ulos.

Pormestarimalli luo helposti kuntapolitiikkaankin hallitus /
oppositio asetelman, jolloin ryhmien välinen vuoropuhelu ja kuntalaisten kiinnostus politiikkaan lisääntyisi. Kuntalaisella olisi tällä tavalla parempi mahdollisuus saada tietoonsa puolueiden ajamat asiat, jolloin äänestämisen voisi kokea aitona mahdollisuutena vaikuttaa.

Meidän tulee yhdistää parhaat käytänteet Tampereelta ja Pirkkalasta ja rakentaa oma nokialainen pormestarimalli.

Marianne Karttinen
Puheenjohtaja
Nokian Vihreät ry

Antti Tomminen
Puheenjohtaja
Nokian Vihreä valtuustoryhmä