Nokian Uutisten pääkirjoitus 2.6. kuntalaisten suhtautumisesta keskuspuhdistamoon on oivaltava analyysi nokialaisten näkemyksistä. On oletettavaa, että vaalien alla puolueet tuovat esiin omat näkemyksensä.
Vihreiden kriittinen suhtautuminen tarkentuu viimeistään vaaliohjelmassa. Uskon 0+ -vaihtoehdon olevan meidän näkemyksemme asian ratkaisemiseksi.
Uusi valtuusto joutuu kahdella muullakin tavalla ottamaan kantaa Kullaanvuoren puhdistamon tulevaisuteen. Voimassa olevat lupaehdot edellyttävät nimittäin typenpoiston suunnittelua tämän vuoden ja sen toteuttamista vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnittelun kustannukset lienevät alle 10 000 euroa, sen sijaan toteutukseen tarvittaneen 10 -15 miljoonaa euroa.
Kun tähän vielä lisätään Hämeenkyrön-Ikaalisen-Nokian vesihuoltoyhteistyösuunnitelma, jonka jatkovalmistelu on aloitettu yhdessä ympäristökeskuksen kanssa ja jonka toteuttamisesta on tehtävä päätös myös ensi vuoden keväällä, kuten keskuspuhdistamoon osallistumisestakin, voidaan todeta Kullaanvuoreen kohdistuvan kolmenlaisia, pääosin ristiriitaisia päätöspaineita samaan aikaan.
Hämeenkyröstä on tarkoitus rakentaa syöttövesijohto pohjaveden johtamiseksi nokialaisille. Noin 8000 nokialaista saisi pohjavedestä tuotettua talousvettä.Samalla suunnitellaan siirtoviemäriä Hämeenkyrön jätevesien johtamiseksi Kullaanvuoren puhdistamolle.
Aikaa ei ole paljon. Hämeenkyrön piti hakea puhdistamolleen uutta ympäristölupaa viime kuun loppuun mennessä,Ikaalisen lupaehdot ovat voimassa ensi vuoden loppuun. Myös Siuron puhdistamosta on tarkoitus luopua 2013 lopussa.
Nämä suunnitelmat edellyttävät paljon suurempaa laajennusta Kullaanvuorelle kuin pelkkä typenpoistovaade,joka on tällä hetkellä ainoa, josta on selkeä velvoittava päätös olemassa.
Näiden investointien kustannusten jaon selvitys ja kuntien välinen sopiminen ajoittuu siis myös kevääseen 2009.
Taitavat elämän tosiasiat selättää Nokian osallistumisen keskuspuhdistamohankkeeseen!

Leo Lähde(vihr.)
teknisen lautakunnan vpj.