Päätepiste keskuspuhdistamolle

Maaliskuun 2010 valtuusto sanoi yksimielisesti “ei” Tampereen Veden keskuspuhdistamohankkeeseen osallistumiselle. Ainoan puheenvuoron käytti vihreiden Jukka Pulakka,joka totesi, että ”nyt ollaan viimein vaiheessa,jossa annetaan viimeinen naula keskuspuhdistamon arkkuun Nokian osalta”. Vihreät olivat aloitteessaan edellyttäneet päätöksen tekemistä nimenomaan valtuustotasolla.

Tekninen lautakunta ei hyväksynyt virkamiesesitystä,jossa todettiin,että mikäli puhdistamo tulee Pirkkalaan,purkupaikaksi osoitettaisiin Kulovesi.Saviselkä-vaihtoehdossa olisi esityksen mukaan huolehdittava säännöstelykäytännöillä siitä, ettei Vihnusjärvi vedenottamona vaarantuisi.

Lautakunta hyväksyi sen sijaan vihreiden Leo Lähteen muutosesityksen, jonka mukaan Nokia pitää parhaana puhdistamon sijoittamista Tampereen Sulkavuoreen ja mahdollisena purkupaikkana aluetta Viinikanlahden puhdistamon nykyisen purkupaikan läheisyydessä.

Nokian jätevesiä ei tule ottaa huomioon puhdistamon mitoituksessa,jatkosuunnittelussa ja ympäristölupahakemuksessa.Puhdistamolietteen jatkokäsittelyyn Nokialla sen sijaan olisi kiinnostusta Tampereen puhdistamolaitoksessa.

Lähteen hyväksytyssä esityksessä parhaana ratkaisuna pidettiin putken johtamista mereen. Kaupunginhallitus poisti tämän näkemyksen ja piti parhaana ja realistisena nykyistä purkupaikkaa. Tämä tuli myös valtuuston kannaksi.

Vihreiden kannanotoista ja vaikutuksista puhdistamolausuntojen syntymiseen eri vuosina tarkemmin otsikon ”Vihreä kädenjälki näkyy Nokian vesilausunnoissa” alla.