A picture containing text, map

Description automatically generated

Nykytilanne liikenteen kulkutapajakaumassa tuntuu itsestään syntyneeltä asioiden tilalta, johon ei voida vaikuttaa. Tähän ollaankuitenkin tultu määrätietoisen valinnan ja kehitystyön tuloksena. Kehitystyöllä ja oikeilla painotuksilla voidaan päästä tulevaisuudessa aivan toisenlaiseen tulokseen. Yksityisautoilua suosiva kehitys leveine väylineen on kiistämättä helpottanut harvaan asuttujen alueiden asukkaiden elämää ja vapauttanut kaikki omalla autolla kulkevat julkisen liikenteen tiukoista aikatauluista. Kokonaisuudessaan kehityksen lopputulos ei kuitenkaan ole kiistatta parantanut kaikkien elämänlaatua ainakaan kaupunkilaisten näkökulmasta. Olemme heikentäneet oman elinympäristömme viihtyisyyttä ja tehneet isoja keskeisiä alueita asuinkelvottomaksi. Rakenne suosii suuria marketteja keskustojen kivijalkakauppojen kustannuksella. 

Tätä kehitystä ei ole mahdollista kumota hetkessä, mutta määrätietoisella kehitystyöllä voidaan mahdollistaa muunlaiset kulkemisen muodot ja pikkuhiljaa tehdä autoton elämä mahdolliseksi yhä useammalle. Se hyödyttää myös niitä, joille auto on edelleen se paras tai ainoa vaihtoehto. 

Julkisen liikenteen verkosto on heikentynyt varsinkin suurten kaupunkien ulkopuolella aivan romahdusmaisesti. Meillä Nokialla on ollut vielä -80-luvulla yhdeksän lähijunan pysähdyspaikkaa. Nyt keskustelemme siitä, olisiko Nokialle mahdollista saada jopa kolme. Potentiaalia meillä olisi. Lähijunakokeilu on osoittanut, että kysyntää kulkutavalle riittää. Junalla matkustavien määrä on kasvanut kokeilun aikana 47 %. Se on aivan huikea saavutus poikkeusvuonna ja vaatimattomalla vuorotarjonnalla. Raidekapasiteetti Nokian suuntaan on vajaakäytöllä ja mahdollistaa liikennöinnin puolen tunnin välein. Kalliita investointejakaan ei ole välttämätöntä tehdä heti. Puinen laituri on edullinen ja nykyäänkin M-junan nimellä kulkevan kaltaista vanhempaa kalustoa on jo olemassa.

Toimiva lähijunaliikenne vaatii toimiakseen hyvät liityntäpysäköinti mahdollisuudet ja sujuvan paikallisen linja-autoliikenteen. Keskustan alueelta bussiyhteydet Tampereelle ovat hyvät, kauempaa keskustasta kulkeminen voi olla kuitenkin kohtuuttoman vaikeaa. 

Vihreät ovat tehneet esityksen laajoista lähijunaliikenteen kokeiluista kaupunkiseuduilla. Onneksi emme ole yksin näissä tavoitteissa. Myös Nokialla on hyvin laaja kannatus raideliikenteen lisäämiselle ihan puolueesta riippumatta ja uskon että hyvällä yhteistyöllä tähän tarpeeseen saadaan piankin ratkaisuja.

Laura Lehtinen, varavaltuutettu, kuntavaaliehdokas 2021