Nokia mukana energiatalkoissa
– miten tähän on tultu ?

Vuonna 2006 Vihreä valtuustoryhmä teki kaksi energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävää aloitetta:
1)Tammikuussa ehdotimme Nokian liittymistä Kuntaliiton ilmastokampanjaan ja kaupungin oman ilmastostrategian luomista.Tällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energian säästöä edistävällä kampanjalla vähennettäisiin kasvihuonepäästöjä ja tehostettaisiin ilmastonsuojelutoimia.
2) Kesäkuussa ehdotimme kaupungin energiapoliittisen ohjelman laatimista mm. energian kulutuksen vähentämiseksi kaupungin kiinteistöissä.

+++
Vuonna 2007 tammikuussa molemmat aloitteet olivat valtuustokäsittelyssä. Päätöksessä todetaan, että kaupungin tulee varautua hyväksymään energiatehokkuussopimus, mikä tapahtuikin myöhemmin samana vuonna Nokian ollessa ensimmäisten sopimuksen allekirjoittajakaupunkien joukossa.
Myös kehyskuntien yhteisen hankintatoimen edellytettiin sitoutuvan energiapalveludirektiiviin ja energiatehokkuussopimukseen.

+++
Sen sijaan sopimuksen edellyttämät selvitykset ja riittävien resurssien varaaminen on siirtynyt vuoteen 2008, osittain tilapalvelupäällikön viran vakinaisen täyttämisen viivästyessä. Myös sopimuksen käytännön toimista vastaavan LVIA-asiantuntijan toimi täytettiin pysyvästi vasta 1.9.2008.
Ensi vuoden budjetissa tulee olemaan ensi kerran oma investointimääräraha energiatehokkuuden edistämiseksi.