Lumiukot tempaisivat myös Nokialla ilmastolain ja tiukkojen päästövähennysten
puolesta 2.3.!

www.polttavakysymys.fi/lumiukot

Lumiukot iloitsevat Stockholm Environment Instituten samana päivänä julkistettavasta raportista, joka osoittaa ilmastokatastrofin välttämiseksi tarvittavien päästövähennysten olevan mahdollisia kotimaisin toimin energiatehokkuuteen ja uusiutuviin satsaamalla. Yli 40% päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä päästään ilman ydinvoiman, hiilen talteenoton ja varastoinnin ja liikenteen biopolttoaineiden kaltaisia ratkaisuja.