Viimeaikaiset uutiset vanhusten hoidon tilasta ovat saaneet mediassa ansaittua huomiota. Inhimillinen ja laadukas hoiva ei saa olla ylellisyyttä vaan jokaisen ikäihmisen perusoikeus.

Vihreä valtuustoryhmä yhdessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kanssa haluaa esittää kirjallisen kysymyksen Nokian kaupunginhallitukselle kuntamme vanhushoidon tilasta ja valvonnan riittävyydestä. Valtuutetut tarvitsevat näkemyksemme mukaan päivitetyn tilannekatsauksen kunnallisissa ja yksityisissä palvelulaitoksissa asuvien vanhusten määrästä, hoivan laadusta ja hoitohenkilökunnan määrästä. Toivomme selonteossa näkyvän myös valvonnan periaatteet ja toteutuksen.

Lisäksi selonteossa olisi selvitettävä millaiset taloudelliset vaikutukset olisivat, mikäli siirryttäisiin hoitajien osalta esillä olleeseen suhdelukuun 0,7. Asiaa olisi tarkasteltava myös hoivan laadun ja asiakkaiden yksilöllisen hoivan tarpeen näkökulmasta.

Nokian kaupunki on strategiassaan nostanut yhdeksi tavoitteekseen hyvinvoivan nokialaisen. Meidän on yhdessä pidettävä huolta kaikkien kuntalaistemme hyvinvoinnista ikään katsomatta. Meistä jokainen haluaa varmasti vanheta arvokkaasti, joten tehdään se mahdolliseksi myös kuntamme ikäihmisille nyt.