MISSÄ OVAT VASTUUNKANTAJAT?

Aluksi rajaus/tuoteselostus: tämä puheenvuoro on ryhmän vetäjän henkilökohtainen näkemys, johon ryhmä ei kaikilta osin välttämättä yhdy. Eli puhe ei ole läpikäynyt ryhmäsensuuria etukäteen, vaan tehty viime yön pimeinä tunteina.

Otsikon kysymys on aiheellinen siksi, että hyvin poikkeuksellisesti kaupunginhallitus on ,osin äänestyspäätöksellä,  kasvattanut budjettia  lähes miljoonalla. Korotukseen pääsyyhyn palaan myöhemmin, mutta periaatetasolla, kun lautakunnat ovat ensin hyvin vastuullisesti  ovat uurastaneet päästäkseen käyttötaloudessa kh:n määräämiin lukuihin ja perusturva sekä kasvatus ja opetus vielä saaneet laiskanläksyksi tehostaa talousesitystään ja tämän jälkeen hallitus omalla esityksellään menee ja mitätöi tehdyn valmistelutyön,tämä on meillä  hyvin harvinaista, ja  aika erikoista.

Itselleni tämä tilanne vertautuu vuodentakaiseen päätökseen sotkea yli miljoona Sarkolan savikkoon vuodesta 2014 alkaen, mitä päätöstä yritin hienovaraisesti tuolloin kyseenalaistaa, tuloksetta. Vihreänä tietysti kaikki vesi- ja jätevesi-inevestoinnit ovat ”ihan kivaa ja kannatettavaa”, mutta yhä vallalla  oleva , meidän päättäjien huolettomuus talouden tosiasioista  ja tulevaisuudesta hirvittää. Olisiko jo aika avata silmät  kuntatalouden todellisuudelle?

Kuun vaihteessa Kuntaliiton valtuustossa lyötiin pöytään muutamia tosiasioita: seuraavan 20 vuoden kuluessa sosiaali- ja terveysmenot kasvavat 20-30 prosenttia, 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu, 65-vuotiaita on lisää 650 000  henkeä ja samana aikana 2/3 kuntatyöntekijöistä eläköityy. Näillä toki perusteltiin kuntauudistuksen tarpeellisuutta, mutta vaikka Nokian pidämmekin omana itsenäisenä kuntana jatkossakin,kuten uskon,  me kaadamme näillä budjettipäätöksillämme velkaamme lapsiemme ja lastenlastemme kuntaperinnöksi. Eikä tästä perinnöstä voi kieltäytyä. Itse asiassa kunnilla ei enää ole varaa ottaa vastaan lisää nykyjärjestelmän mukaisia, lisätehtävien tuomia valtionosuuksia ,koska kuntien omarahoitus ei yksinkertaisesti riitä. Kunnat eivät enää pysty venymään. On totisesti toivottava, että kuntien ja valtion välisen työnjaon tarkasteluun asetettu työryhmä saa nopeasti parannusta nykytilanteeseen.

Kuntaliiton valtuustokeskusteluissa pidettiin itsestäänselvyytenä, että kuntien valtionosuuksiin on odotettavissa lisäleikkauksia ensi maaliskuussa, vaikka valtionvarainministeri Urpilainen on tämän ihan äskettäin virkansa puolesta kiistänyt. Kh:n esityksen perusteella joutuisimme ottamaan lainaa  2,4 miljoonaa, kun kj:n esitys pohjaa muutenkin  jo 1,5 miljoonan lisävelkasummaan.

Vuosi sitten totesin tällä paikalla:” Haastavasta tilanteesta(lomautukset, yt-neuvottelut) on onneksi tulosta tullut:velkaantumisen kasvu on saatu taitetuksi. Seuraavina vuosina lainoja maksetaan enemmän kuin uutta joudutaan ottamaan, lainakanta/asukas pienenee hiljalleen, velkamäärän sulattaminen kohtuulliseksi toki vie pitkän perioidin.” Kyllä hävettää  nyt tuolloinen optimismi,mikä ei kohdallani perustunut talouskasvun odotuksiin,vaan silloin ilmassa olevaan ja sanottuun yhteiseen poliittiseen tahtotilaan talousvastuun todellisesta kantamisesta.Minä kysyn, missä se nyt on.

Mahdollisesti kh:n äänestysratkaisun innoittamina myös siskot ja veljet vasemmalta ovat päätyneet mittaviin lisäesityksiin. Vihreä valtuustoryhmä eivätkä  muut ryhmät  ole tehneet omia menolisäyksiä. Neuvotteluissa saavutettuja  tuloksia toki tuemme, muilta osin jokainen  vihreän ryhmän jäsen tekee itsenäisesti oman kannanottonsa äänestyksissä.

Onko tässä huutokaupassa käymässä niin, että sukellamme velkasyvyyksin vielä tämän  valtuustokauden kuluessa kapteeni Martikkalan johdolla Nokia-marssin sävelin, ennen uppoamistamme lainasyövereiden mustaan aukkoon, ja annamme näin lisäperusteita kuntarajojen siirtäjille? Tämän näkemyksen esittää valtuutettu Reino Ojala  NU:n keskiviikkoisessa Nokia-lisä –kyselyssä. Tähän pelkoon  on syytä yhtyä.

********

Seuraavaksi lähemmin esillä olevasta budjettiesityksestä. Vuosi sitten sanoin tällä paikalla seuraavaa:” Investointien taloussuunnitelmavuosia tulee jatkossa valmistella ja käsitellä vahvemmin sitouttavina selvine raharaameineen, ei summittaisina hankekirjauksina.”

Ilokseni voin todeta tämän toteutuneen kirjaimellisesti. Kh on edellyttänyt yhteensä 50 miljoonan investointiraamia vuosille 2012-14 ja ensi vuodelle 15 miljoonan tasoa, siis  samaa kuin tälle vuodelle.

Kolmen vuoden investoinnit lähtivät teknisestä lautakunnasta miljoonan ylityksellä ja kh:sta reilun miljoonan alituksella. Myös ensi vuoden investoinnit tekla puristi lähes vaadittuun tasoon, mihin lopulta on päästy, kun tiettyjä toimintoja (venepaikkojen kunnostus,purkuprojektit, kiinteistöjen listatyöt) on kj:n esityksestä siirretty investointiluontoisiin kuulumattomina käyttötalouteen.

Suunnitelmallisuutta tulevat parantamaan myös investointiryhmän säännöllinen työskentely jatkossa(mainitaan s.37 kasvatus- ja opetuskeskuksen kohdalla, luontevaa olisi ollut myös teknisen keskuksen sivuilla)sekä ensi vuoden alussa teklalle esiteltävä talonrakennuksen ja infrarakentamisen 5-vuotisohjelma, joka antaa selkärankaa pitkäjänteiseen investointien harkintaan.

Kuten  viime vuonnakin, investointien kohdalla muutokset eivät ole siis suuria lautakuntatyön jäljiltä. Ainoa merkittävä muutos on Siuron koulun muutostöiden poistuminen,jota itse toki osasin lautakunnassakin esittää poistettavaksi, tosin äänestyksessä häviten.

********

Jos investointeissa ollaan selvillä vesillä, käyttötalouden osalta uidaan sitäkin syvemmällä. Viittaan alussa mainitsemaani kh:n yllättävään roolin vaihtoon. Takavuosinahan lautakunnat ovat budjetoineet löysähkösti ja kh on kaupunginjohtajan esityksestä sen raamittanut realistisempaan pakettiin, jota valtuusto tosin on  usein hieman höllännyt.

Tällä valtuustokaudella lautakunnat ovat tehneet vastuullisesti pohjatyönsä, nyt vuotaa kh:ssa perälauta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 30.8. yksimielisesti todennut Nokia-lisän poistamisen olevan edellytys edes yrittää raamiinpääsyä. Kh:n todettua syyskuussa ylityksen olevan edelleen 597.000 euroa, lautakunta päätyi monenlaisen jumppauksen jälkeen esitykseen, joka edelleen jäi 358 500 euroa miinukselle.

Hyvä ystävät oikealla! Kasvatus- ja opetuslautakunta on budjettivalmistelussa siis yksimielisesti päätynyt siihen, että Nokia-lisän sisällyttäminen budjettiin on mahdotonta. Sitä korvaamaan suunniteltua yksityisen hoidon tuen kuntalisän tukea kj:n esityksestä vielä korotettiin 30 eurolla hallituksen 2. budjettikäsittelyssä. Silti kokoomus tässä vaiheessa mitätöi niin virkamiesten kuin lautakunnan(mukaan lukien omien edustajiensa)  koko syksyn talousväännön omalla Nokia-lisän  esityksellään. Tämä olisi pitänyt tehdä viimeistään siinä vaiheessa,kun lautakunnalle tarjottiin laiskanläksynä vielä tiukentaa esitystään lähemmäs raamia.

Tällaista menettelyä en henkilökohtaisesti voi ymmärtää.  Toki meidän vihreässä  ryhmästämme löytyy tässäkin tilanteessa Nokia-lisälle ymmärrystä,olemmehan  aina sitä ajaneet ja puolustaneet. Edellisessä valtuustossa kesäkuussa 2008 tekemässämme aloitteessa (3 vihr,9 kok, 4 kesk,1 kd) ehdotettiin kolmevuotista kokeilua Nokia-lisästä.

Aloite tehtiin aivan toisenlaisessa taloustodellisuudessa:vuoden 2008 syksyn talosromahduksesta ei ollut kellään hajuakaan. Nyt on kokeiltu, ja tuloksista ei löydy vastausta puoleen eikä toiseen,vaan asiasta keskustellaan mutu- ja asennetasolla, jota tänäänkin tullaan riittävästi kuulemaan. Mikäli lautakunnassa olisi johdonmukaisesti lähdetty tarkastelemaan Nokia-lisän säilyttämistä  yhtenä vaihtoehtona, kh-esitystä sen säilyttämisestä voisin ymmärtää, mutta myös lautakunnassa kokoomusedustajilla on taloushallinta ollut vielä hanskassa eikä asiasta ole äänestetty kertaakaan.

Nyt meillä on tilanne, jossa vaihtoehdoksi ajateltu malli ja Nokia-lisän säilyttäminen ovat molemmat kh-esityksenä, tosin äänestäen ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Missä on se vastuullisuus kuntatalouden tasapainoon pyrkimisestä,jota olemme tottuneet siltäkin laidalta  aina kuulemaan? Mihin pääministeri Kataisen vetoomukset vastuullisesta kuntapolitiikasta ovat unohtuneet?

Näyttää pahasti siltä, että tältä valtuustolta ei löydy rohkeutta ohjata Nokia-laivaamme turvallisemmille talousväylille. Muutenkin ensi vuodelle riittää haastetta. Kaupungin työnantajamaine on joutunut koville luottamusjohdon taholta lyötyjen sairastelu- ja tehottomuusleimakirveiden iskujen jäljiltä. Oman haasteensa ovat tuoneet myös sisäisen tarkastukset toteuttamiseen liittyvät kuviot. Sisäinen tarkastushan on normaalia organisaation valvontatoimintaa , sellaisena se tulee ottaa ja sellaisena se tulee myös toteuttaa.

Teknisen keskuksen työhyvinvointi  ei tällä hetkellä ole korkeimmillaan, mihin vaikuttavat myös osaltaan sorakasaselvitykset poliisitutkimuksineen. On toivottavaa, että  tämäkin tilanne normalisoituu nopeasti. Toukokuun loppuun mennessä annettava väliraportti teknisen toimen tehostamisohjelman toteutumisesta antanee myös vastauksia tähän tilanteeseen.

********

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta:eteenpäin elävän mieli. On väitetty, että nokialaiset ovat saaneet sellaiset  päättäjät, kuin ovat ansainneet. Näinkin asian voi ilmaista, mutta vuoden päästä tiedämme, millaisella taidolla ja viisaudella kuntaamme kuljetetaan seuraavat 4 vuotta, itsenäisenä Nokian kaupunkina, näin uskon.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää ensinnäkin kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita vuoden uurastuksesta, kaikkia läsnäolijoita yhteistyöstä,tämänpäiväisestä huolimatta, sekä toivottaa kaikille hyvää joulunaikaa sekä reilua ja railakasta vaalivuotta 2012.