Valtuutettu Anitta Forssén ja 28 muuta valtuutettua / varavaltuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen Toimintaterapian tarve osana ennaltaehkäisevää työtä Nokialla. Aloite on luettu Nokian kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.3.2014

Suuri osa lapsista hyötyy toimintaterapiasta kehityksen eri vaiheissa ja siten myös tarve toimintaterapialle on suuri. Sillä voidaan vaikuttaa moniin eri toimintakyvyn haasteisiin, kuten motoriikan ja hahmottamisen ongelmiin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin. Oikea-aikaisesti tapahtuvalla toimintaterapialla voidaan ennaltaehkäistä ja välttää laajempia toimintakyvyn ja elämän haasteita, kuten syrjäytymistä. Näin voidaan myös estää hoitokustannusten kasvua.

 
Tällä hetkellä Nokia ostaa toimintaterapiapalvelut ulkopuoliselta toimijalta sekä erikoissairaanhoidosta. Useat lapset eivät pääse edes toimintaterapiatarpeen arviointiin puhumattakaan terapiasta. Toimintaterapiaan päätyvät vain lapset, joiden toimintakyvyn haasteet ovat suuret ja moninaiset. Lisäksi nämä lapset saattavat joutua odottamaan päätöstä parikin vuotta. Kovin niukkaa, kallista ja kankeaa palveluntarjontaa.

 
Jo lyhyillä toimintaterapiajaksoilla voidaan tukea lapsen kehitystä ja saavuttaa paljon tulosta. Toimintaterapeuttien määrä kunnissa kasvaa jatkuvasti ja monissa pienissäkin kunnissa työskentelee jo toimintateraputteja esim. neuvolan puolella.

 
Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen ehdotamme, että toimintaterapian mahdollistaminen kaupungin omana toimintana tutkittaisiin.

Vihreä valtuustoryhmä

Anitta Forssén