Valtuutettu Leo Lähteen ja 13 muun valtuutun allekirjoittama valtuustoaloite pormestarimalliin siirtymiseksi tehtiin 4.3.2013 ja se kuului näin:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuustoaloitteena, että ennen kaupunginjohtajan viran uudelleen auki julistamista kaupunginhallituksen tulee selvittää kirjallisen kyselyn avulla valtuustoryhmien valmius pormestarimalliin siirtymiseksi nykyisen kaupunginjohtajajärjestelmän tilalle.

Mikäli pormestarimalli saa kannatusta puolueiden keskuudessa, asia tulee valmistella ripeästi valtuuston virallista päätöstä varten.”

Sittemmin Nokian kaupunginvaltuustolle järjestettiin 21.3.2013 ns. pormestari-info ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat tavanneet asian tiimoilta 3.4.2013. Kaupunginhallitus päätti 8.4.2013 julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana. Kaupunginvaltuusto puolestaan päätti kokouksessaan 15.4.2013 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, ettei pormestarimalliasia aloitteena anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.