Tänään kaupunginvaltuustossa ryhmä Vihreitä valtuutettuja jätti aloitteen mielenterveyspalvelujen parantamiseksi. 💚


Valtuustoaloite: MielenterveystakuuValtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme mielenterveystakuun toteuttamista vuonna 2022. Mielenterveystakuulla nokialaisille taataan pääsy tarvitsemansa psykososiaalisen palvelun piiriin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Lisäksi esitämme, että talousarvioon lisätään jo kuluvalle tilikaudelle kasvanutta tarvetta vastaava määrä henkilötyövuosia, joka kohdennetaan opiskeluhuoltoon, perhekeskukseen sekä aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Kokonaisuutena tämä kaikki edellyttää noin kymmenen henkilötyövuoden lisäystä.

Nokialla on tunnistettu lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi, mutta resurssit sen ratkomiseksi ovat olleet vuosia riittämättömällä tasolla. Opiskeluhuollon tukea on vähitellen vahvistettu, mutta ei riittävästi tarpeeseen nähden. Kuluvana vuonna käynnistyy perhekeskuksessa uusi työryhmä, mutta se ei yksin vastaa käsillä oleviin haasteisiin. Pandemian myötä palvelut ovat vielä pahemmin ruuhkautuneet. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa, ja näihin liittyy tyypillisesti hoitamattomia mielenterveysongelmia. Pahoinvointi kärjistää myös pandemian synnyttämää oppimisvajetta, lisää työrauhaongelmia ja kuormittaa merkittävästi sivistyspalveluiden henkilöstöä. Lisäksi erityisopetuksen tukitoimilla joudutaan vastaamaan psyykkiseen pahoinvointiin, jolloin pedagogiset tarpeet jäävät toissijaisiksi.

Opiskeluhuoltolaki edellyttää kuraattorille ja psykologille pääsyä kohtuullisessa määräajassa. Tulijoita on kuitenkin niin paljon, että jatkokäyntejä ei voida toteuttaa riittävän tiiviinä. Perhekeskuksen jono on tällä hetkellä noin neljä kuukautta, mikä on lapsen ja nuoren elämässä kohtuuton.

Viime vuoden hyvinvointitilinpäätöksessä on esitelty Nokian monipuolista ja kattavaa keinovalikoimaa mielenterveyden tukemiseksi, mutta se on jäänyt resurssien puuttuessa vajaakäytölle. Resurssin riittämättömyys muodostaa myös vakavan uhan työntekijöiden jaksamiselle ja rajoittaa palveluidemme vaikuttavuutta. Viime vuosien resurssilisäykset jäävät lähinnä kosmeettiseksi kohenteluksi.

Meidän tulee vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujamme tuntuvammin. Tämä keventää opettajien työkuormaa sekä vapauttaa erityisopetusta pedagogisiin tarpeisiin pois psykososiaalisten ongelmien paikkaamisesta. Nokian veto- ja pitovoima työnantajana vahvistuu, kun (myös) perusturvan työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä laadukkaammin ilman eettistä stressiä ja kohtuutonta asiakaspainetta.

Esittämämme panostus vastaa suoraan lasten, nuorten ja perheiden hätään. Sen myötä voidaan myös laatia suunnitelma resurssin vakiinnuttamisesta tulevaisuudessa. Lyhyellä aikavälillä kustannukset kasvavat, mutta panostukset tuottavat pidemmällä aikavälillä säästöjä.


Nokialla 24.5.2021

Niina Melkko, Kaisa Räsänen, Anitta Forssen, Antti Tomminen, Hannu Harju, Miika Pulakka, Anne-Maarit Selinummi (sit.), Kirsi Pelvola (sit.)